خانه بیماری‌ها بیماری‌های شایع بيماري‌هاي دستگاه ادراری

سنگ‌های مجاری ادراری

شایع‌ترین مشکلات دستگاه ادراری، تشکیل سنگ‌های ادراری به ویژه در کلیه‌ها می‌باشد. اکثر حکما سردی کلیه و سایر اجزاء دستگاه ادراری را عامل اصلی بروز این قبیل مشکلات می‌دانند. از دیگر مشکلات رایج دستگاه ادراری به دفع پروتین از ادرار نیز می‌توان اشاره نمود.