توصیه‌های معصومین(ع) قبل از همبستری

پیامبر اکرم(ص): مرد را به حال خود بگذارید با وی در نیاویزید، او را به اجباربه سوی خود نخوانید، مرد نیازمند عشوه‌گری و طنازی است نه زور و اجبار.

امام صادق(ع): شب هنگام که پرده‌ها فرو می‌افتد، خواب بر پلک‌ها چیره می‌شود، بر هیچ بانویی روا نیست که بخوابد مگر آن که خویشتن را به آغوش شوهر بسپارد. باید لباس از تن به درآید کنار شوهر بیارامید و پوست بدن خویش به بدن شوهر بچسبانید این چنین خود را به شوهر عرضه داشته‌اید.

احادیث پیامبر اکرم(ص)

هنگام در آمیختن با همسر خویش، یکدیگر را ببوید، ببوسید، عشق بازی کنید و یا سخنان محبت آمیز، عشق را به او پیش کش کنید.

سخن گفتن با پروردگار لذت بخش و روح افزاست، اما وقتی شوهرتان شما را به خلوت خویش می‌خواند، نماز را طول ندهید و خرامان به سویش بشتابید.

هنگام آمیزش چون پرندگان شتاب نکنید، صبر پیشه‌ی خود سازید زن‌ها نیازمند وقت بیش‌تری هستند. مدتی نه چندان طولانی به عشق بازی بپردازید همسرتان را کاملا آماده سازید آمادگی دو سویه آمیزش را فرح بخش و کامل می‌کند.

هرجا که شوهرتان شما را به خلوت بخواند، همان جا بهشت شماست، روا نیست شوهر خود را از بهره وری جنسی و لذت حلال منع کنید.

دنیا و خوشی‌های آن برای شما آفریده شده است. لذیذ ترین چیزها در این آمیزش با همسر است. چنان که لذت بخش‌ترین کار در باغ بهشت نیز همین است.

هنگام آمیزش به طور کامل برهنه و عریان نشوید و زیر پوششی هرچند نازک به تن داشته باشید.

خانم‌های شرم و آرزم صفت پسندیده و نیکوی شماست، اما حیا از شوهر، ناپسند و بی جا است. بهترین شما کسی است که چون با شوهر خلوت کند، لباس حیا از خود بیفکند و چون لباس بپوشد جامه‌ی شرم و حیا را بپوشد و زیبایی‌ها و دل ربایی‌های خود و دیگران عرضه مدارد.

گاهی سر بر بالین همسرتان بگذارید، با او گفت و گو کنید، سوزان و عاشقانه رد و بدل کنید، یکدیگر را در آغوش بفشارید، عشق بازی با همسر سرگرمی مومن است.

هم آغوشی را برای آخرشب بگذارید زیرا برای بدن مناسب برای فرزند دار شدن امیدوارتر و فرزند عاقل تر خواهد شد.

احادیث امام صادق(ع)

شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمیده و منتظر آغوش گرم شماست، خود را به کاری سرگرم نکنید، زمان را طول ندهید، مبادا همسرتان به خواب برود، چرا که زنی که این چنین تا بیداری همواره مورد نفرین فرشتگان است.

وقتی به سوی همسرتان می‌روید در آغوش فرشتگانید، چون به آمیزش می‌پردازید گناهانتان چون برگ درختان فرو می‌ریزد و چون غسل می‌کنید و خود را می‌شویید، از گناهان بیرون می‌روید.

عشق به همسر گرما بخش و انرژی زاست. با اعلام این عشق به او قلب وی را تسخیر کنید ((دوست دارم عزیزم)) جمله‌ای که هیچ گاه از قلب زن بیرون رفتنی نیست، همسر خود را از این کلام آتشین محروم نسازید.

چه لذتی بالاتر و چشم نوازتر از دیدن بدن عریان همسر است. قبل از هم خوابگی خود را از شوهرتان دریغ مدارید، بگذارید شوهرتان شما را ببوید و ببوسد.

احادیث امام رضا(ع)

اگر به هر دلیلی عمل آمیزش به طول انجامید و عمل انزال صورت نگیرد، چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد، از طولانی کردن هم بستری بدون انزال پرهیز کنید.

منابع:

  • وسائل الشیعه
  • حلیه المتقین
  • کافی
  • محجه البیضاء
  • سفینه البحار