خواص رژیم‌های تک‌خوری

کاربردهای عمومی و مزایای رژیم‌های تک‌خوری در طب سنتی عبارتند از:

1- تخلیه سریع سموم قبلی از بدن

2- شتاب دادن درمان‌های بعدی به سمت اصلاح طبع‌ها

3- استفاده از خواص درمانی مستقل این نوع رژیم‌ها

4- کم کردن سریع وزن در حد توان رژیم تک خوری و تعدیل و تنظیم آن

5- نقش مستقل مسهلی در برخی از موارد مثل رژیم انگور

 6- کمک به پیشرفت اثرات درمانی منضج یا مسهل‌های تجویز شده

7- سازگار نمودن بدن و دستگاه گوارش با تغذیه یا شرایط جدید غذایی

8- نقش منضجی در برخی از موارد مثل آش آبغوره و انگور

9- استفاده کاربردی از خواص دارویی رژیم تک‌خوری به منظور کم‌تر کردن طول دوره‌ی درمان

10- اصلاح PH یا اسیدیته خون و محیط داخلی بدن

11- تقویت دفاع ایمنی بدن از طریق رژیم‌های تک‌خوری

12- برخی از این رژیم‌ها تقریبا حالت عمومی دارند، بدین معنا که به همه طبایع می‌توان تجویز نمود. مثل رژیم تک‌خوری شیر وعسل یا مثل رژیم تک‌خوری آش آبغوره و…. ولی در برخی از موارد بایستی دقت تخصصی‌تری به خرج بدهید و پس از سنجیدن جوانب امر به این کار مبادرت ورزید.

خلاصه: از مجموعه مطالب فوق می‌توان این نتیجه گیری را کرد که رژیم تک‌خوری به خودی خود می‌تواند یک راه حل مناسبی برای شروع و گاه شروع و خاتمه‌ی یک رژیم بوده باشد.