حدیث دی

امام رضا :
نوشیدن آب سرد پس از غذای داغ، باعث از بین رفتن و فساد دندان ها می شود